Policy för hantering och lagring av personuppgifter

Senast uppdaterat 2018.05.18

Information till dig som är i kontakt med Swefi Care Derma AB, org.nr 559057-5501 gällande hur vi hanterar dina personuppgifter.

Swefi Care Derma AB, org.nr 559057-5501 även kallat Veritaskliniken / Skinplanet.

När du är i kontakt med oss på Veritaskliniken / skinplanet kan du bli registrerad som besökare, patient, kund och/eller klubbmedlem. Beror på vilken kontakt du valt att ha med oss inhämtar vi, sparar och lagra vi dina personuppgifter på olika sätt.

I alla kontakt med oss är vi Swefi Care Derma AB personuppgiftsansvarig. För att vi ska kunna leverera en bra och säker tjänst till dig använder vi oss i en del fall av tredjepart även kallade processorer som i vissa fall utgör personuppgiftsbiträde. Dina uppgifter kan därför komma att hanteras via/av tredjepart och ibland även hanteras utanför EU/EES. Om någon av våra samarbetspartners/processorer har sitt säte utanför EU/EES ska processorn agera i enlighet med EU/US Privacy Shield Agreement.

De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för Swefi Care Derma AB. För att tydliggöra för dig som är i kontakt med oss har vi upprätta denna sida där du kan läsa om när vi lagrar vad, varför vi lagar det och hur länge. Dessutom kan du ta del av vilka processorer vi samarbetar med för olika ändamål. Observera: Du kan när som helst begära ut, ändra eller radera personuppgifter lagrade hos oss som faller under GDPR (General Data Protection Regulation). Vi betjänar ditt ärenden vardagar mellan kl 8-17 och du mejlar din begäran till info@veritaskliniken.se.

HANTERING AV UPPGIFTER VID BOKNING OCH KOMMUNIKATION

Mejl

Vid bokning via mejl och vid övrig mejlkontakt hos oss går kommunikationen via vår hostingleverantör. Hostingleverantören agerar processor och möjliggör samt lagrar mejlkommunikationen till och från oss. Vår leverantör Binero är certifierade både enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, samt informationssäkerhetsstandarden ISO 27001 och uppfyller de hårda krav på rutiner, processer och system som finns i dessa ISO-Standarder.

 • Det här lagras: mejladress, datum och övrig information som du valt att skriva i mejlet
 • Lagringstid: Vi sparar kommunikationen med dig olika länge beroende på ditt ärende. Gäller det frågor om information, priser, bokning eller andra frågor som inte rör dig som patient sparar vi det i 1 månad. Gäller det en beställning av en produkt lagrar vi det i enlighet med bokföringslagen och gäller ärendet dig som patient lagrar vi det i enlighet med patientdatalagen.
 • Varför vi lagrar: Vi sparar dina uppgifter och kommunikationen med dig för att kunna ge en fullgod service och fullfölja de åtaganden vi har mot dig. Fullgöra skyldigheter enligt ingångna avtal och för att följa gällande lag och praxis.

Online bokning

Vi använder Boka Direkt som leverantör av online bokningssystem. Ta del av Boka Direkts villkor

 • Det här lagras: Namn, personnummer och telefonnummer kopplat till den behandling du bokar.
 • Lagringstid: 1 månad efter utförd behandling. Du kan när som helst ändra, ångra eller radera din bokning direkt hos Boka Direkt eller mejla oss på info@veritaskliniken.se och be oss radera dina uppgifter från Boka Direkt
 • Varför vi lagrar: Vi lagrar dessa uppgifter för att kunna fullfölja din bokning.

 

Chatt

På vår hemsida kan du välja att kommunicera med oss via en chatt. Vi använder en processor vid namn Zendesk ta del av deras säkerhetspolicy. https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

 • Det här lagras: Namn, mejladress, IP-adress och i vissa fall telefonnummer
 • Lagringstid: 1 månad
 • Varför vi lagrar: Vi sparar kommunikationen med dig för att kunna ge en fullgod service genom att kunna gå tillbaka och titta i historiken vad som sagts och avtalats eller beställts.

REKLAM OCH KOMMERSIELLA UTSKICK

Club veritas – Vår kundklubb

Om du valt att vara med i vår kundklubb har du tackat ja till att vi sparar information om dig och att du givit ditt medgivande till att vi kommer att använda informationen du uppgivit för att skicka erbjudanden, information och annan marknadsföring.

Vi spara medlemmarnas uppgifter i en särskild lista hos en processor för mejlutskick. Den processor vi arbetar med heter MailChimp och de innehar TRUSTe- certifiering och agerar i enlighet med EU/US Privacy Shield Agreement. Du kan läsa mer om hur de hanterar personuppgifter här Privacy Policy och Terms.

 • Det här lagras: Namn, mejladress och mobiltelefonnummer
 • Lagringstid: Du kan när som helst ångra dig och gå ur vår kundklubb genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten av e-postmeddelanden som du får från oss, eller genom att kontakta oss på info@veritaskliniken.se.
 • Varför vi lagrar: Vi sparar dina uppgifter för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden och för att kunna informera dig om event, erbjudanden, nyheter samt annan kommersiell information.

JOURNALFÖRING AV PATIENTER

Journalföring

På Veritaskliniken arbetar i enlighet med patientdatalagen när det kommer till journalföring, lagring och hantering av personuppgifter i samband med behandling hos oss. Vi journalför när du varit på konsultation, undersökning och/eller behandling För att säkerställa din identitet kräver vi alltid giltig ID-handling innan behandlingen. Vi tar även foton på dig före- och efter behandling vilka lagras för att vara en del av din medicinska dokumentation hos oss.

 • Det här lagras: Vi lagrar personuppgifter i enlighet med patientdatalagen
 • Lagringstid: I enlighet med patientdatalagen
 • Varför vi lagrar: Vi är skyldiga enligt lag att journalför och efterlever patientdatalagen.

KUND I ONLINE SHOP

Skinplanet.se

Om du handlar produkter i vår nätshop sparar vi information som är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig (så som att leverera varorna till din adress, och att vid behov kunna kontakta dig gällande din beställning) samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Du kan välja att skapa ett inloggning hos oss vid köp. I det fall att du har ett eget konto registrerat på veritaskliniken.se/skinplanet.se krävs ett personligt lösenord för åtkomst till detta. För att förhindra obehöriga från åtkomst till ditt lösenord och konto använder vi oss av salt och envägskryptering av lösenord. Du ansvarar även själv för inte någon obehörig kommer åt ditt lösenord. Du kan även välja att genomföra köp utan att skapa ett inloggningskonto hos oss.

 • Det här lagras: Namn, folkbokföringsadress, telefonnummer och mejladress.
 • Lagringstid: I enlighet med bokföringslagen
 • Varför vi lagrar: För att kunna leverera en fullgod service och fullfölja din order samt leva upp till våra skyldigheter gentemot bokföringslagen

Här kan du läsa mer om vår köpvillkor: http://www.skinplanet.se/kopvillkor

Betalinformation lagras hos vår processor för online betalning vilka är Klarna. Du kan läsa mer om Klarnas säkerhet här https://www.klarna.com/se/dataskydd/

Adressinformation och telefonnummer lagrar vi även i vår portal hos PostNord. Du kan läsa mer om PostNords säkerhet här. https://www.postnord.com/sv/om-oss/gdpr/

COOKIES PÅ VERITASKLINIKEN.SE OCH SKINPLANET.SE

En kaka (cookie) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator (dator syftar här på alla typer av enheter med webbläsare, även smartphone, surfplatta, smart TV etc.). I en cookie lagras olika typer av information om besökaren och inställningar och val som besökaren gör på webbplatsen. Cookies är ofarliga och kan inte skada din dator.

Genom att besöka veritaskliniken.se eller skinplanet.se med en webbläsare som är inställd på att ta emot cookies så accepterar du att din webbläsare och dator tar emot och lagrar cookies från shop.veritaskliniken.se. I din webbläsare (t.ex. Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, Opera) kan du ställa om inställningarna för hur den ska ta emot och lagra cookies. Du bör även kunna ställa om den till att inte ta emot cookies alls.

Observera att delar av sidan inte kommer fungera fullständigt om du inaktiverar cookies. Vi använder cookies för att förbättra besökarens upplevelse av webbplatsen. I dessa lagras information om bl.a. valt språk och valuta. De krävs också för att hålla reda på vilka varor som läggs i varukorgen, vilken fraktmetod som är vald, och hur produkterna ska visas (rutnät/lista) och sorteras. Cookies är även till hjälp för att vi ska kunna samla in statistik och trafikdata över våra besökare. Denna data är helt anonym och kopplas aldrig ihop med enskilda individer.

ÄNDRING AV POLICY

Denna policy kan när som helst uppdateras av Veritaskliniken. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Veritaskliniken behandlar dina personuppgifter.

RÄTTELSE, INSYN & ÅTERKALLELSE

Du har rätt att efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran få ta del av de personuppgifter som finns lagrade om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare som uppgifterna har lämnats. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta till felaktiga eller ta bort dina personuppgifter.

Om du vill ta del av de personuppgifter vi lagrar om dig, eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss.

info@veritaskliniken.se

Veritaskliniken
Engelbrektsgatan 31
11423 Stockholm