PRP, VAMPYRBEHANDLING, DRAKULAMETODEN - VI REDER UT BEGREPPEN

FAKTARUTA
A-PRP är en injektionsbehandling med ditt eget blod. I blod finns trombocyter (blodplättar), i dessa trombocyter finns en mängd olika proteiner som fungerar som tillväxtfaktorer för kroppens celler och vävnader.

Kärt barn har många namn som det bekant heter. Det kan man verkligen tillskriva den här behandlingsmetoden. PRP, Vampyrbehandling, Drakulametoden och även stamcellsbehandling är alla namn som olika kliniker använder för just den här behandlingen.

Hos oss på Veritaskliniken har behandlingen funnits i flera år men under den senaste tiden verkar det som att fler fått upp ögonen för just den här behandlingen. I och med att fler hört talas om behandlingen har också frågorna blivit fler. Det är många som är nyfikna på att prova men det är också många som bara vill veta mer om själva fenomenet. En anledningen till att vi nu vill förtydliga lite kring hur behandlingen går till är för att vi fått en del frågor där namnen på behandlingen lätt till en del förvirring.

Vi på Veritaskliniken använder oftast namnet PRP. PRP står för Platelet-rich plasma vilket om man direktöversätter det blir plätt-rik plasma vilket syftar till att blodplasma är rikt på blodplättar. Hos oss brukar vi även dela upp det i PRP-hår och PRP-Hud men vi använder även ibland namnet vampyrbehandling.

Benämningarna Vampyrbehandling och Drakulametoden syftar egentligen till samma sak, det handlar om att man i själva behandlingen suger ut blod för att ge energi på annat håll. Precis som en vampyr som livnär sig och får energi från färskt blod. Men det är viktigt att poängtera att i just den här behandlingen är det ditt egna blod som tas från ett ställe och sen förs in på ett annat för att ge energi, det är alltså inte någon annans blod. Så liknelsen med vampyrer och drakula haltar lite kan vissa tycka och kan kanske vara lite vilseledande.

En del kallar som sagt även den här behandlingen för stamcellsbehandling vilket också kan få tankarna spinna vidare. Det var en person som ställde en viktig fråga med anledning av att denne feltolkat behandlingen utifrån just det namnet. Denne hade förstått att samma behandling även kallas vampyrbehandling och att det har med blod, hudföryngring och ökad hårväxt att göra, så långt var allt rätt. Men personen hade inte fått alla information om hur behandlingen går till utan hade själv skapat sig en helt egen uppfattning utifrån namnen och den fakta som denne hade. När denna person hörde att vi utför behandlingen hos oss så var det med lite blandade känslor som frågan ställdes. Hen hade nämligen tolkat det som att föräldrar tar med sig sina barn till kliniker och låter barnen donera stamceller via blodet som sedan injiceras i den vuxne för att denne ska se yngre ut eller få mer hår på huvudet. Det är absolut INTE så behandlingen går till men man kan förstå hur tankebanorna cirkulerat.

Så för att förtydliga, 

SÅ HÄR GÖR VI: 
- En sjuksköterska tar blod från en ven i armen på den som 
ska behandlas
- Vi centrifugerar blodet, detta gör vi för att separera blodet 
och bara utvinna blodplasma. I blodplasman finns kroppens 
egna tillväxtfaktorer. 
- En sjuksköterska eller läkare injicerar sedan plasma i små 
doser i det område som ska behandlas.
- Beroende på vad vi behandlar sprutar vi in plasman på lite 
olika djup

Om du vill läsa mer om själva behandlingen så finns mer information här: PRP-HÅR
och här: PRP-HUD
 

2018-01-23 00:00:00
x

E-BUTIK

NU KAN DU SHOPPA VÅRA
HUDVÅRDSPRODUKTER ONLINE
BESÖK BUTIKEN